כל המידע על רואים שקוף: תערוכת צילומי זכוכית מחיי החלוצים

אוצר בלום של צילומי הארץ ובניינה נמצא בארכיון הצילומים של קק"ל, ובהם גם מבחר תשלילי זכוכית נדירים ומרתקים. עכשיו גם אתם זוכים לראות אותם בתערוכה מיוחדת שבה יוצגו עשרות מעבודותיהם של חלוצי הצילום בארץ בין השנים 1921-1960: שווייג, קלוגר, בן דוב, אורון, מלבסקי, פייגין ואחרים.

בצילומים מתועדים דיוקנאות של החלוצים ואנשי הארץ בחיי היום יום, הקמת היישובים, אירועים מיוחדים, תמונות נוף ועוד, ובכך היו שותפים להנצחת ההיסטוריה. כשלושת אלפים לוחות זכוכית נשמרו בארכיון קק"ל ושימשו תשלילים לצילומים שנפוצו ברחבי העולם ובישרו על כך שמשהו גדול קורה בארץ-ישראל.

שיטת הצילום על לוחות זכוכית ליוותה את עולם הצילום עד לאמצע המאה ה-20, ושימשה את חלוצי הצילום העברי בישראל. בין התצלומים שהתגלו בקופסאות הארכיון נמצאו גם שברי זכוכיות של תשלילים שנחבלו, ובמלאכת מחשבת של איתור, הרכבה וסריקה, חוברו השברים לתמונות השלמות כמו פאזל.

שעות הפתיחה: ראשון-רביעי 16:00-10:00 | חמישי: 20:00-10:00 | שישי: 14:00-10:00 | שבת: 16:00-10:00.