כל המידע על טבע בעיר

במקרה של מזג אוויר גשום יידחה הסיור בשבוע.