כל המידע על בדרך המים לקיסריה הקדומה

כל שבת בשעות בשעות 10:00, 12:00, 14:00