כל המידע על מרעה צאן בהר הרוח

בתום הטיול, נלך בעקבות הרועה והעדר אל הדיר הביקור בחוות 'הר הרוח' כרוך בתשלום.