כל המידע על ג'אז בצוללת: אליגטורים

היעדר הכלי ההרמוני פותח בפני הנגנים אפשרויות אילתור ויצירתיות חדשות וכן מציב בפניהם אתגרים.
העיבודים לקטעים המוכרים נצמדים למקור כשמתבקש וגם פונים בדרכים חדשות וצובעים את היצירות הותיקות באור אחר כשמתעורר הצורך.
בקטעים המקוריים העיבודים שומרים על רוח המסורת ההארד בופית אך ללא התעלמות מהעובדה שהמוסיקה התחדשה מאז.