כל המידע על התמכרות למזון, כיצד לצאת מהמלכודת?

האכילה היא היא שרשרת של התנהגויות רבות הקשורות זו לזו, שאותן אנו לומדים במהלך התפתחותנו. התנהגויות אלה הופכות להרגלים, שכדי לשנותם יש ללמוד הרגלים מתאימים ונכונים יותר. הרעב הוא דחף גופני, אולם לסיפוק הצורך במזון נקשרים הרגלים רבים, שחלקם טובים לבריאותנו, אבל חלקן מזיקים לה וגורמים לעליה לא רצויה במשקל.