כל המידע על סיור במושבת העליה הראשונה זמרין - היא זיכרון יעקב



הדרכה - מועצה לשימור אתרים -עופרה חרל"פ