כל המידע על הגבר חובב התכשיטים חי בנחל מערות

הסיור בחינם יש עלות כניסה לשמורה