כל המידע על תחנות הסברה באזור הכרמל

הקהל לא יוכל להסתובב בשטחים הפתוחים מעבר לתחנות ההסברה בשל חשש מעצים שעדיין בסכנת התמוטטות ושורשי עצים בוערים מתחת לאדמה.