כל המידע על הוד אמנות בקיסריה

  • במקרה של גשם – יידחה האירוע למועד אחר