כל המידע על בנווה המדבר החיים הם חגיגה!

מטרת האמנה:

  • שימור על בתי גידול לחים, שחשיבותם מיוחדת לשמירה על עופות מים.
  • רישום והכרזה של בתי גידול בעלי  חשיבות כלל עולמית. 

מסגרת האמנה:

  • האמנה קיימת מאז שנת 1975
  • מאורגנת בתוכנית האו"ם לחינוך ולמדע- אונסק"ו
  • אושרה ע"י ישראל בשנת 1999

תיאור האמנה:

  • במסגרת אמנה זו מוכרזים אתרים מוגנים סטטוטורית (שמורות טבע, גנים לאומים וכו') ונכללים ברשימת האמנה.
  • מטפלת בשמירה על מערכות אקולוגיות אקוואטיות וערי הטבע שבהן.

יישום אמנת רמסר בישראל:

  • שני אתרים בישראל הוכרזו כשמורות על פי האמנה= עין אפק ושמורת החולה.
  • שיקום כ- 15 נחלים ברחבי ישראל.
  • היתרים להעברת מים ל-120 מקווי מים מתוך 220 שאותרו כיבשים.