כל המידע על קדימה אל השביל

המרחב הצר של אזור צפון קדימה מהווה שריד נדיר של נוף יערות השרון, ובו פסיפס של אלוני תבור, יער אקליפטוסים, חקלאות ומרבדי פריחה. מרחב זה מאוים על ידי סלילת כביש 561 המזרחי ועל ידי תוכניות פיתוח שונות, ובהן פיתוח למגורים בצפון קדימה, תוכנית לבנייה ביער אילנות, בתי אריזה ועוד. בנוסף, שמורת אלוני קדימה מוכרזת כיום כשמורת טבע קטנה ומנותקת, בגודל של כ - 8 דונם, אשר סיכוייה לשרוד כמערכת אקולוגית קלושים. שטחה המאושר של השמורה הוא כ - 50 דונם, אולם  הכרזת השמורה למלוא גודלה מתעכבת מאחר והשטח מצוי בבעלות פרטית. על פי עמדת החברה להגנת הטבע ועמותת בלוטים, יש לשמר את המרחב הפתוח בצפון קדימה, תוך שימת דגש על שמירת הרצף בין יער קדימה, שמורת האלונים ויער אילנות, לבלום את תוכניות ההרחבה של צפון קדימה, להעתיק את זכויות הבנייה ביער אילנות למרחב רגיש פחות.