כל המידע על הסעודה

עונת השיחזורים במכון לאמנות

השנה בגלריה לאמנות ישראלית מוקדשת כולה לשחזורים של תערוכות הקיימות  בשדה האמנות המקומית, כזיכרון של פעולה בעלת פוטנציאל לאקטואליזציה.

בדומה לעונות אחרות, פרופ' דוד וקשטיין, אוצר הגלריה, מזמן זירה להתבוננות ודיון עכשיוויים בהיסטוריה של האמנות המקומית.

בשונה מייצור רפרודוקציות, עונת שחזורים 1975- 1995  היא  בחינה מחודשת  לא רק של אובייקט אמנותי  כלשהו אלא גם  של תנאיי הייצור, התצוגה וההתקבלות שלו.

שיתוף הסטודנטים לאמנות במעשה השיחזור מתברר כמהלך אפקטיבי הן  ברמת התודעה ההיסטורית-אמנותית והן בתהליך התחנכותם ומעורבותם כשוליות האוצר והאמן.  עונת השחזורים, 1975- 1995 היא חלק מפעולה רחבה בשדה האמנות-חינוך-חברה של המכון לאמנות במכללת אורנים.