כל המידע על "טיש" – בעקבות חרדים וחרדות בירושלים

יציאה אחר הצהריים מתל אביב.

פרטים נוספים ינתנו לנרשמים.

ההרשמה לטיול מתבצעת באמצעות טופס בקשה להרשמה אותו ניתן לקבל במשרדי סביבתנו .