כל המידע על סיורי בית שמואל - מצרים בירושלים

סיורי בית שמואל - מצרים בירושלים. יום חמישי 21.4.11 ב' חוהמ"פ. 10:00. נקודת מפגש תינתן בעת ההרשמה לפרטים נוספים והרשמה: 02-6203461 WWW.BEITSHMUEL.COM

סיורי בית שמואל - מצרים בירושלים.

מצרים בירושלים
חמישי, 21.4.11, 10:00, ב' חוהמ"פ

"כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח", מהיותנו יושבים "בסהר הפורה" עברו באזורנו פעמים רבות עמי הסביבה ובראשם המעצמה המצרית , נבקר בשרידים שהותירה האימפריה המצרית האדירה בירושלים .. המסעות הותירו ממצאים למן התק' הכנענית ואילך.
ננסה לקבל תמונה על ההשפעות ההדדיות.
מסלול: המכון האפיפיורי למקרא, האוסף המצרי במוזיאון רוקפלר וגן הקבר.
מדריכה: נחמה שפרן 
מחיר: 105 ₪