כל המידע על סיורי בית שמואל - הקסם שבליטורגיה

סיורי בית שמואל - הקסם שבליטורגיה. יום שבת 7.5.11, 15:00. נקודת מפגש תינתן בעת ההרשמה לפרטים נוספים והרשמה: 02-6203461 WWW.BEITSHMUEL.COM

סיורי בית שמואל - הקסם שבליטורגיה.

הקסם שבליטורגיה
שבת, 7.5.11, 15:00

כבר בבית המקדש היו הלויים שרים ומנגנים לתפארת האל על פי ליטורגיה משלהם. הנצרות אימצה ליטורגיה משל עצמה והביאה אותה לשיאים של נשגבות. נקשיב לנוסחים של תפילות בעדות נוצריות אחדות ולנגינת עוגב כל זאת במחוזות הרובע הנוצרי.
מדריכה: נחמה שפרן
מחיר: 95 ש"ח

הרשמה מראש 02-6203461 www.beitshmuel.com