כל המידע על עכו הצלבנית

יציאה מתל אביב.

פרטים נוספים ינתנו לנרשמים.

ההרשמה לטיול מתבצעת באמצעות טופס בקשה להרשמה אותו ניתן לקבל במשרדי סביבתנו .