כל המידע על אל ההרודיון בעקבות גילוי קבר הורדוס

יציאה מתל אביב.

פרטים נוספים ינתנו לנרשמים.

ההרשמה לטיול מתבצעת באמצעות טופס בקשה להרשמה אותו ניתן לקבל במשרדי סביבתנו .

סיור באתר ארכיאולוגי