כל המידע על החצרות החבויות- קונצרטיול בעיר העתיקה

מפגש בשעה 9.00 בשער יפו