כל המידע על בנק ישראל פותח שעריו

מטרות  מרכז המבקרים:

  • הצגת תפקידיו העיקריים של הבנק המרכזי ותרומתו לכלכלתה של מדינת ישראל;
  • הצגת תולדות המטבע בארץ והשתקפות מורשת העם והמדינה בעיצוב השטרות והמעות.

בתוכנית הביקור:

  • סיור בתערוכה בנושא תולדות המטבע.
  • פעילות בתחנות אינטראקטיביות שבאמצעותן ניתן ללמוד, בדרך של משחק, על תפקידי בנק ישראל.
  • צפייה בסרטים המתארים את התפתחות אמצעי התשלום ואת תפקידו העיקרי של בנק ישראל – שמירה על יציבות המחירים. 

בימים רביעי וחמישי יתקיימו ארבעה סיורים מודרכים כדלקמן:

9:30–11:00

11:00–12:30

12:30–14:00

14:00–15:30

ביום שישי יתקיימו שני סיורים מודרכים כדלקמן:

9:30–11:00

11:00–12:30