כל המידע על יום המוזיאונים הבינלאומי - מוזיאון ארצות המקרא

ביום זה הכניסה למוזיאון תהיה בחינם ותכלול כניסה להרצאתה של ד"ר רחלי שלומי-חן מאוניברסיטת תל אביב בנושא "נצח וזיכרון - מצרים העתיקה".
רשימות מלכים וכתובות מקדש היו מן האמצעים המקובלים לשימור הזכרון במצרים העתיקה. האם מדובר במסמכים היסטוריים, או אולי בפרי מאמץ תעמולתי להציג פרשנות מסוימת של המציאות? האם אותם אמצעים ממש שנועדו לתעד ולשמר זכרון, יכולים לשמש עזרים במחיקת פרקים לא רצויים בתולדות ממלכת מצרים? מהו תפקידה של הספרות בשימור זכרן של דמויות מן העבר? מיהן דמויות המופת שסביבן נבנו סיפורי-עם ומפיהן התגלגלו מסורות כישוף? איך קרה שתרבות מפוארת שהתקיימה במשך אלפי שנים שקעה לתהומות השכחה? איזה זכר בכל זאת השתמר ממצרים העתיקה לאחר עליית הנצרות המצרית ומאוחר יותר תחת הכיבוש המוסלמי? איך שימרה הכנסיה הקתולית את זכר מצרים וכיצד באו הדברים לידי ביטוי בתקופת הרנסאנס? כיצד הביא ההד הרחוק של זכרון מצרים בסופו של דבר לפענוח ולהתוודעות המחודשת של העולם המודרני עם מצרים העתיקה? מהו היחס של מצרים המודרנית לזכר מצרים העתיקה?
שאלות אלה ושאלות נוספות הנוגעות לזכרון, שימורו, מחיקתו ושחזורו יעמדו במרכזה של ההרצאה.