כל המידע על השיר הלירי הקצר ביצירת ביאליק

הרצאות משולשת השיר הלירי הקצר ביצירת ביאליק
פרופסור דן מירון ינחה שלושה מפגשים של סדרת ההרצאות בנושא השיר הלירי הקצר ביצירת ביאליק. המשורר הלאומי כתב, לדעתו של פרופסור דן מירון את השירה הלירית הקצרה האיכותית ביותר בשירה העברית. ביאליק ביסס את השיר הלירי הקצר, בהשפעת הדוגמאות שהציב כז'אנר המרכזי בשירה העברית למשך ימי שני דורות.
פרופ' דן מירון / השיר הלירי הקצר ביצירת ביאליק
ביאליק, שהיה מהפכן מן הסוג שתואר לעתים כ"שמרני" (כלומר, מי שדבק בנורמות קיימות אך מצא עצמו מחויב לשנותן משום אי התאמה מציקה לאיזו אמת פנימית חשובה יותר), ניגש בחשש ובאי-אמון לז'אנר של השיר הלירי הקצר, שמקומו בהירארכיה הפואטית של שירת המאה ה - 15 היה שולי. הוא תהה, אם שיר כזה יכול להחזיק "תוכן" בעל תקפות אובייקטיבית, ונטה יותר אל השיר הארוך, הסיפורי או הלירי-האידיאי.
לעומת כמה מבני דורו, בייחוד שאול טשרניחובסקי הצעיר, נראה ביאליק כמי שמשתהה עדיין מאחור, אולם השתהות זו הניבה פירות הילולים. במשך עשור הוא ניסה, לעתים בהצלחה מפתיעה, להטעין את השיר הלירי הקצר בעומס סמאנטי גדול להפתיע. תוך כך הפנים את ההבנה, שהז'אנר פועל על הקורא באמצעות המוסיקה, הסמלים והלשון הפיגוראטיבית יותר מאשר באמצעות הנרטיב הסיפורי או המחשבתי.
סביב שנת 1900, יחד עם פריצות בתחומים אחרים, התחוללה פריצה גדולה גם בתחום יצירה זה של המשורר. השיר הלירי-המוסיקאלי הקצר, ואף הקצר מאוד, נעשה לא רק מרכזה של יצירתו הפיוטית, אלא - בהשפעת הדוגמאות שהציב - הז'אנר המרכזי בשירה העברית למשך ימי שני דורות.