כל המידע על מאיץ - אורי ניר

התערוכה כוללת דלתות שמפיקות סערות הבהובים; סרט וידאו
שמצולם בין הדלתות ומההתרחשות שבו נשארו רק שרידים בחלל;
תאי טלפון ציבוריים שמפיצים צלילים מתוך סרט וידאו אחר: שיתוף
פעולה בין נרקומנים וביצי ענק מסתחררות.