כל המידע על מי קובע או געגועים לדר' גמזו

לדעת גוטמן  ארץ - ישראל היא ארץ אוריינטלית במהותה ולא נכון לייבא אליה סגנונות שאינם מתאימים לה. הוא ראה בפריחת אדריכלות הבאוהאוס בתל - אביב ביטוי לחוסר יחס היסטורי וחוסר הבנה כלפי התרבות העברית,  ושלל מכל וכל  את האמנות המופשטת  שאינה מייצרת מכנה משותף עם צופיה ומתייחסת אליהם מתוך רגש עליונות.