כל המידע על 100 שנה להולדתה של לאה גולדברג

עיצבו כרזה, לוגו ומעטפות, ברוח שתייצג את פועלה ואופייה של הסופרת והמשוררת.