כל המידע על סיורי בית שמואל - פארה של עיר

פארה של עיר שישי, 14.10.11, 9:30 נקודת מפגש תינתן בעת ההרשמה לפרטים נוספים והרשמה: 02-6203461 WWW.BEITSHMUEL.COM

פארה של עיר
שישי, 14.10.11, 9:30 

המשנה מלמדת אותנו כי "כל שבעת הימים עושה אדם את סוכתו קבע ואת ביתו ארעי". בשעת ההכנות לחג הסוכות נצא לרחובות הרובע היהודי על מנת לבחון בעין ארכיאולוגית את הניגוד שבין בתי הפאר של תקופת הבית השני לבין 'בתי הארעי' ההולכים ונבנים לפני החג. לכבודנו יפתחו בפתיחה מיוחדת את הרובע ההרודיאני התת-קרקעי על בתי הפאר שבו. כל זאת כניגוד או כהשלמה לבניית הסוכות המתרחשת מעל לפני הקרקע. במסלול – הרובע ההרודיאני ואתרים שונים ברובע היהודי.
מדריכה: אפרת קמפניינו
מחיר: 99 ₪
הרשמה מראש: 02-6203461 www.beitshmuel.com