כל המידע על באוטובוס-זיתים, מעיינות ואריות– מחמד ימים לעין אסד

כ"ס 06:30, איסוף על ציר כביש 4 לכיוון צפון, חדרה 07:00, איסוף לאורך ציר הנסיעה

 
לפרטים: 04-6249001, 050-9953829