כל המידע על בעקבות אחרוני המרד בקברות המכבים

משך הסיור – כשלוש שעות