כל המידע על צילום בתנועה - תערוכת הבוגרים השנתית


כל מוסד אצר ועיצב את תערוכתו במוזיאון. גודל החלל, חייב בחירה מוקפדת של העבודות המוצגות  וצמצום משמעותי בהיקפן. בניגוד לנעשה בבתי הספר עצמם, בהם מוצגות כלל העבודות של הבוגרים, כאן נעשתה עבודת אוצרות ממוקדת, המלמדת  על הדימוי המוסדי שבתי הספר מעוניינים ליצור לעצמם.
התערוכה מאפשרת נקודת מבט השוואתית גם לגבי התכנים המטופלים בעבודות, נושאים דומיננטיים בכל מוסד והגישות האוצרותיות השונות: ניתן למצוא הבדלים בדגשים ובמגמות, או לחילופין, לבחון האם הדימוי של בית הספר מגולם בעבודות: האם בוגרים של מוסדות בעלי אוריינטאציה חברתית כמו מוסררה למשל, עוסקים בתכנים חברתיים, מה הנושאים המעסיקים בתי ספר פריפריאליים כמו מכללת ספיר ואילו מושאי צילום מאפיינים את הבוגרים של המוסדות שהפרדיגמה המודרנית היא נר לרגלם, כמו בצלאל או המדרשה לאמנות, בית ברל.