כל המידע על דיוקן תימני

תיעוד הקהילה התימנית על-ידי צלמים נמשך גם לאחר קום המדינה ונעשה ברובו במבצע העלייה הגדול "על כנפי נשרים", במעברות של העליות הגדולות וכן במושבים המתפתחים של יוצאי תימן.