כל המידע על גיל שחר - החיים הסודיים של הפסלים


בפסלים של שחר אין אמירה אמנותית אחת, אף שההשראה להם מקורה ברשמים, אירועים, טקסטים או סיפורים קונקרטיים והרקע האישי שלו תמיד נוכח בהם. באמצעים חסכניים מצליח שחר לפתוח בפני הצופה מרחב פרשני גדול אך מכוונן היטב, בהתבססו על הקשרים היסטוריים, אקטואליים, דתיים, תולדות אמנותיים, ספרותיים וחברתיים, ריאליים או בדויים.