כל המידע על שריף ואכד - ZANGA ZANGA

התערוכה תכלול את הפרויקטים הבאים:

1. Contribute a Better Translation, 2011
2. Beace Brocess, 2010
3. You Are My Life, 2011
4. Paradise Square, 2011
5. The Battle of the Camel, 2011
6. To Be Continued..., 2009
7. Away From You, 2011
8. Visit Palestine, 2011