כל המידע על אנדריאה מוריין - Night My Light

האמנות של מוריין מצליבה בין יסודות מתחומי האמנות, המדע, והפילוסופיה, וקוראת תיגר על הגדרות מדיומליות. היא נעה בין החומרי לרוחני, בין הגלוי לסמוי, בין הרציונאלי לרגשי ובין הפיגורטיבי למופשט ומטשטשת את הגבולות בין המדיומים השונים ואופני השימוש בהם.