כל המידע על סוטים


כוחה של השפה בהיותה נורמטיבית, כלומר באופי החזרתי שלה, כך ששימוש חריג בנורמה מייצר חבלה. כל דבר יכול להיאמר באופן אחר; עצם ההגדרה של מלה במילון באמצעות מלה אחרת מלמדת על כך. מעבר לכך, השפה גם מאפשרת לנו לומר משהו שאינו קיים, כך שלדעת פירושו גם לדעת להסתיר ולשקר...