כל המידע על הפנינג פורים בעמק הצבאים

בשיתוף :חוגי סיור וגרעין דבש של החברה להגנת הטבע, המנהל הקהילתי גוננים ,וועד הפעולה למען עמק הצבאים.