כל המידע על הצילום התיעודי - אז'ן אטז'ה

צילומיו של אטזיה משקפים מבט נקי, תפיסה חדה ואת ניסיונו במקצועות השונים: הקומפוזיציה המדויקת והמחמירה שלהם נזקפת לעברו כצייר. המראות המצולמים הם על־פי־רוב נעדרי נוכחות אנושית ומבטאים חורבן ובדידות, כבדידותו של המלח בים. יתרה מזאת, הם מזכירים את ירכתיה של במת תאטרון ריקה המחכה לשחקנים שיעלו ויציגו עליה. הוגה־הדעות ולטר בנימין אמר על צילומיו של אטזיה, שהם נראים גם כזירות פשע נטושות ואפופות מיסתורין, ראיות לאירועים היסטוריים.