כל המידע על מאיצים לעבר אחרית הימים

התערוכה מציעה לראות באוסף פעיל של אמנות עכשווית קורפוס המתנהל בזמן של הווה מתמשך. האספן שואף ללכוד את ה"עכשיו" בהתהוותו; בד בבד הוא מבקש לקיים פעולה חוזרת, שאינה מייתרת את תוקפה ה"עכשווי" של הרכישה הקודמת, ובתוך כך גם לסמן את התנועה אל עבר פעולות הבחירה והרכישה העתידיות. מכאן, מעשה האיסוף, שתחומו מוגדר כעכשווי, מתקיים מתוך אוקסימורון של תנועה הרודפת אחר הזמן ורוח הזמן, ובה בעת – של השהייה, המבקשת לראות את העבודות באוסף כקפואות ב"עכשיו" תמידי.