כל המידע על יום ספורט לעיוורים העובדים במפעלים המוגנים