כל המידע על הבינאלה של ירושלים לאמנות יהודית עכשווית

הביאנלה תציב את השאלה "מהי אמנות יהודית?" ותיתן ביטוי גם לעמדות השוללות את עצם קיומה של הקטגוריה. כנקודת מוצא, ניתן להתייחס לאמנות יהודית כאמנות הצומחת מתוך עולם התוכן היהודי, מתייחסת אליו ומפרה אותו. אמנות יהודית יכולה להיות אמנות אסתטית, שימושית או קונספטואלית, ובלבד שיש בה נגיעה לעולם המושגים והרעיונות היהודי. בכוחה של אמנות להעשיר את השיח בעולם היהודי ולתת בו סימנים. לא מדובר על אמנות של יהודים או ליהודים: כל מה שנדרש על מנת ליצור אמנות יהודית, או ליהנות ממנה, היא התייחסות כלשהי לעולם התוכן היהודי.

התמקדות באמנות עכשווית, להבדיל מיודאיקה או באמנות מודרנית לדוגמא, מאפשרת הצצה בזמן אמת אל התהליכים הסמויים מהעין שמתרחשים בעולם. בכוחה של אמנות עכשווית לחשוף את הלכי הרוח, את הקונפליקטים, את השאיפות ואת שאר המאפיינים של החברה בה היא צומחת ולעמיד אותם לביקורת. מתוך כך, בכוחה של אמנות עכשווית להשפיע ולתרום לעיצובו של העולם היהודי.

ירושלים, בעברה ובהוויתה, היא המרכז הרוחני, התרבותי והדתי של העם היהודי. הביאנלה מבקשת לתת לכך ביטוי גם בתחום האמנות העכשווית. מידי שנתיים יזרמו אל העיר הכוחות היצירתיים הצומחים מתוך העולם היהודי, המתייחסים אליו והמפרים אותו, לחגיגה של יצירה אמנותית חיה ובועטת.