כל המידע על אנא, עקור נטוע

טַיוּנית החולות, הקרויה בלעז "הֶטֶרוֹתיקה", היא צמח שהובא לישראל לפי עשרות שנים ומשתלט על כל חלקה טובה תוך פגיעה בטבע. כדי להסיר את המפגע הציבור נקרא לעזרה. כל אחד יכול לסייע – כיחידים, כמשפחות וכקבוצות: לעקור בידיים את הצמח מהחול ולרכזו בערימה. אפשר להגיע לכל שעות הפעילות או לחלקן. מומלץ להגיע עם כפפות עבודה, כובע, נעליים סגורות ומזון. מאחר שפגיעה בצומח בשמורת טבע דורשת היתרים מיוחדים, חשוב להדגיש שפעילות העקירה מתקיימת אך ורק בשעות המצוינות והציבור מתבקש שלא לעקור במועדים אחרים בצורה עצמאית. נשמח על כל עזרה.

הרשמה מראש ב"כוכבית בטבע" 3639*.