כל המידע על הגימליאדה הישראלית ה-8 חיפה

העיר חיפה התברכה בציבור גימלאים אשר תרמו לקידומה ופיתוחה הכלכלי והחברתי של העיר ומפרים את חיי התרבות ואיכות החיים של הקהילה. אירועי הגימליאדה נותנים ביטוי של הערכה והוקרה לציבור הגימלאים על מעורבותם בעשיה חברתית למען הזולת. כמו כן, מחויבות הקהילה בקיום המצווה ”והדרת פני זקן“. בגימליאדה יתקיימו אירועים רבים בתחומי הפנאי, התרבות, המכוונים לפסיפס האנושי הרב תרבותי של הגימלאים בעיר, וותיקים ועולים, יהודים וערבים, החיים בהרמוניה בעיר חיפה.

לתכנית המלאה >>