מגדיר ומאגר צמחים

שמירת טבע
צמחיית הבר של ישראל עשירה במינים יחסית לשטחה הקטן. סיבה ראשית לעושר זה היא היותה של הארץ מקום מפגש בין יבשות ואזורים ביוגיאוגרפיים שונים. ישראל מצטיינת במגוון רב של אקלימים, תבליטי נוף, סלעים וקרקעות היוצרים שפע של בתי גידול, המאכלסים צמחים שלהם דרישות אקולוגיות והתאמות מגוונות. בארץ-ישראל קיים מפגש ביוגיאוגרפי של המדבר הסהרו-ערבי, האזור הים-תיכוני והאזור הערבתי האירנו-טורני שתוצאתו תערובת של צמחים מארצות הים-התיכון עם צמחים ממרכז אסיה, דרום אירופה ואפריקה. התמורות בהיסטוריה הגיאולוגית השאירו גם הם את חותמם כאשר צמחיות התקדמו ונסוגו עם השינויים והותירו שרידים אשר השתלבו בצמחיה שבאה אחריה.

גורם נוסף לעושר הצמחים בישראל הוא העובדה שכ-48% מכלל צמחי הבר של ישראל הם צמחים חד-שנתיים. צורת חיים זו מבטאת תהליכים אבולוציוניים של יצירת מינים קרובים שונים רבים החיים יחד באותם מקומות ובתי גידול והם תורמים מאד לעושר הגוה של צמחי הבר בישראל.

בתחומי ישראל, הגדה המערבית והחרמון גדלים 2528 מיני צמחי בר. אלה כוללים גם כ- 170 צמחי בר גרים שהגיעו לישראל במשך 150 השנים האחרונות מארצות זרות ועוד 266 צמחים הגדלים אך ורק בחרמון הגבוה. מכאן שצמחיית הבר המקומית "המקורית" לארץ ישראל המערבית (מדינת ישראל ושטחי הרשות הפלסטינית) ולגולן - ללא צמחי החרמון הבלעדיים והצמחים הגרים - מונה 2092 מיני צמחים.

צמחייה עשירה זו מאכלסת את שמורות הטבע המוגנות ואת השטחים הפתוחים שמחוצה להם. עושר זה מהווה כשלעצמו ערך טבע הראוי לשימור. בקרב העושר הזה יש לתת תשומת לב מיוחדת לצמחים "אדומים" המצויים בסכנת הכחדה ולצמחים אנדמיים הגדלים רק בישראל.

החוק בישראל מגן מפגיעה על 257 מיני צמחים, בעיקר על אלה שהם אטרקטיביים לשימושי אדם, אך אינו מקנה הגנה למרבית הצמחים האדומים והאנדמיים. צמחים פולשים שהגיעו מארצות אחרות יוצרים בעיית שמירת טבע נוספת, באשר התרבותם והתפשטותם פוגעות בצמחי הבר המקומיים.
הצג הכל

צמחים מוגנים במדינת ישראל

מדינת ישראל קבעה חוק המגן על צמחי בר אשר יש להקפיד ולשמור עליהם. במסגרת חוק זה הוגדרה רשימת צמחים ופרחים אשר אין לפגוע בהם ושהקטיף והסחר בהם אסור. הרשימה מתעדכנת מעת לעת על פי הצורך. להלן רשימת הצמחים, אנא סייעו לשמור עליהם: