הוספת דיווח פריחה לאדמונית החורש

בחירה ממפה
הזנת נקודת ציון גיאוגרפית - GPS
הזנת נקודת ציון ברשת ישראל
לחץ על הכפתור לבחירת מקום
קו אורך
קו רוחב
קו אורך
קו רוחב