קצת על יובל בורשטיין

מכיר את ההיסטוריה, אוהב את המורשת של הארץ ונהנה לספר את סיפורה.

 נוהג לתבל את הטיולים שבהדרכתי בסיפורים האישיים של האנשים שעשו היסטוריה, לעיתים אני לובש דמויות שונות ומספר את הסיפור ממקור ראשון, 

בנוסף להקניית ידע מטרתי בטיול היא להעביר לקבוצה את הסיפור ההיסטורי בצורה חווייתית ופחות שגרתית