קצת על ניר ברודשטיין

אוהב את ההיסטוריה של הארץ, את אלו שבנו עליה ואת מה שהשאירו אחריהם. ממשיך כל הזמן ללמוד ולחקור את הארץ ותולדותיה ונהנה לשתף ולהראות את תוצאות המחקר.

בתוך הבשורה | ניר ברודשטיין