כל המידע על שלוון קווים

נחש בגודל בינוני השייך לסוג שלוון במשפחת הזעמניים.

למין זה שני מופעים: מופע מקווקו, שבו מופיעים פסי אורך כהים מהעורף לזנב, על רקע בהיר,

ומופע בהיר שבו גוף הנחש בהיר כולו, או שפסי האורך דהים.

טורף חרקים ולטאות, פעיל ביום.