כל המידע על צרחולית אדומת-רגל

הצרחולית היא צרעה יחידאית קטנה הנפוצה בכל הארץ.

הנקבה חופרת את קינה באדמה, ולאחר מכן יוצאת לצוד טרף, חרקים שונים ובעיקר חגבים או זחלי פרפרים. משאיתרה טרף הצרחולית עוקצת אותו ונושאת אותו בלסתותיה לקן.

לאחר הכנסת החרק המשותק לקן הנקבה מטילה עליו ביצה ולבסוף סותמת את פתח המחילה. זחל הצרחולית שבוקע ניזון בחרק המשותק שסיפקה לו אימו ובגמר גידולו הוא מתגלם במחילה.

בוגרי הצרחולית ניזונים בעיקר מצוף.