כל המידע על ירוקת-חמור מצויה

תמונה מבית קברות/ דב ליפשיץ

שברי מצבות

אותיות פזורות,

צמח ירוקת החמור

מפיץ חייו בינותם,

זרעו לא יסוף

מזכרם