כל המידע על קורנית מקורקפת

מדרש השם

מקור השם קורנית הוא בספרות חזל.

מקור השם מקורקפת הוא בא מצורת הגידול של הפרחים בראשי הגבעולים וגם משום שהפרחים צבורים בקרקפות צפופות כאילו פרח אחד שוכן בקצה הענף.

במה זכתה הקורנית להבחר בצו האלים כצמח קטורת?

יום אחד גילתה האלה היפה אפרודיטי שאל השמש צפה באהבותיה האסורות. היא החלה רוקמת מזימות נקם וגרמה לאל השמש להתאהב בלאוקוטאה ביתו של אורכאמוס מלך הפרסים השולט בארץ הבשמים.

אורכאמוס שמע כי אל השמש שהעז בחוצפתו לשכב עם ביתו וברוב כעסו הוא החליט לנתק את לאוקוטאה בתו מחיק מאהבה. הוא כרה בור באדמה וקבר אותה בחיים וצווה על משרתיו לכסותה בחול ולשים עליה מצבת קבר.

השמש גילתהאת מעללי האב ושלחה את קרניה החמות לחמם את גופה.אך השמש אחרה וקרניה אינן יכולות לחמם את לאוקוטאה .

אל השמש המאוהב, היה עצוב עד מאוד והחליט למרוח את גופה של לאוקוטאה במשחה ריחנית כדי שגופה בכל זאת יעלה השמימה.

הגוף ספוג המשחה האלילית התפורר מיד וכיסהאת האדמה בבבושמו. דרך רגבי האדמה המבושמים עולה גבעול קורנית המפוצץ את מצבת הקבר ומפיץ את ריחו לבני תמותה.

אגדה זו מבוססת על המיתולוגיה היוונית ממחישה בעצם מדוע פולחני הקורבן ביוון נפתחים בקטורות בשמים. מחד גיסא, האב ניסה להעניש את ביתו ולהרחיקה מאהובה אל השמש, ומאידך גיסא הגוף שאמור להרקב הופך לצמח בושם. קרני השמש החמות המכות על הקורנית מפיצות את ריחה, הנושא אל תוך החלל השמימה ובכך מתאפשר לאהוב ולאהובה להתאחד.