כל המידע על אהל מגושם

עשב חד-שנתי אשר גבעוליו ועליו בשרניים מאד. קוטר העלים הגליליים והבשרניים עשוי להגיע עד קרוב לסנטימטר אחד. כמו צמחי מדבר חד-שנתיים מדבריים רבים, ממדיו משתנים מאד לפי כמות המים העומדת לרשותו: בשנים גשומות או בשקעים הנהנים מכמות מים רבה גודלו עשוי להגיע לעשרות סנטימטרים, בעוד שבשנות בצורת יבשות או באתרים צחיחים ממדיו קטנים. בשנים גשומות נוצרים מרבדי ענק מצהיבים-מאדימים של הצמח  בבקעת ים המלח ובערבה . הפרחים לבנים והאברים הנראים כעלי הכותרת הינם למעשה אבקנים מנוונים אשר "איבדו" את המאבקים וזיריהם התרחבו. 
בית הגידול האופייני הוא שטחי קירטון וחוואר מלוחים באזורי הארץ המדבריים והחמים. הבשרניות מעידה על אגירת מים רבה ברקמות הצמח המאפשרת קיום גם בנסיבות שבהן אין אספקת מים שוטפת לצמח. הצמח חסכוני במים והפיוניות סגורות ביום ובכך נמנע איבוד מים מהעלים והגבעולים. כמו בצמחים בשרניים רבים, קליטת הפחמן הדו-חמצני בפוטוסינתזה  נעשית בחושך, כאשר אז הפיוניות פתוחות.